v.3.12 rev.1
main page
russian english
Blog spot » Maro »

Český blog (Czech blog)

Český blog (Czech blog)
01 May 2011 18:15:30

Tato rubrika se bude týkat pouze lidí, kteří jsou češi, nebo mi aspoň rozumí.
Asi to nebude velká částka, zda-li vůbec nějaká, ale doufám, že se někdo najde.
Co bych tak mohl psát do blogu, který je zaměřený na anime, figurky, charaktery?
No začal bych tím, že jsem blázen do anime jménem Naruto (ale to nejsem asi jediný).
Pokud někdo brouzdá po těchle stránkách, tak tu pro ně nemusím rozepisovat co anime znamená a o co jde a doufám, že ani o Narutovi.
Jestli chcete, máte krásný popis na stránkách: konoha.cz nebo hokage.cz
No, ale teď zpět k tomu o čem tu píšu. Jestli jste všímavý, tak jste si mohli zjistit, že mám jako avatara Kibu. Ano je to moje nejoblíbenější postava. Sice se tam moc nezobrazuje a když už, tak hlavně v roli patracích ninjů, ale když jde do akce, tak mě jeho Gatsuga vždycky fascinuje.
A to jak má ninja psa Akamaru už od narození, tak mi to přijde jako nejlepší věc. Co oproti němu má takový Sasuke, ty jeho oči ať ukazuje někomu jinému, dělá akorát frajera.
Jinak Kiba se moc neukazoval v Narutovi a když jo tak tam nebyla akce, zato v Shippuudenovi to je jinačí.
Štvě mě, že autor nedává prostor i méně důležitým charakterům jako je on.
No můžu jen doufat, že se to bude zlepšovat a, že to neskončí dřív, než tam bude.
I když si myslím, že zrovna Naruto má vlivnou budoucnost, něco jako telenovely...nekonečná podívaná, která běží i několik let. Ale nechcu tím srovnávat anime s telenovelou to zase ne, tím mě neukamenujte.
Google tranlate:

This section will only apply to people who are the Czechs, or at least I understand.
Probably not a big amount, if at all any, but I hope someone will find.
What I was able to write a blog that focuses on anime, figurines, characters?
Well I started because I am mad on behalf of the Naruto anime (but I'm probably the only).
If someone browses the site těchle, so there for they do not what anime means of breaking down and going and I hope that neither of Naruto.
If you want to have a nice description here: konoha.cz or hokage.cz
Well, now back to what I write here. If you're observant, you could see that I have as an avatar Kiba. Yes, it's my favorite character. Although there does not appear much and if anything, especially in the role of intelligence ninja, but when it comes to action, so I was always fascinated by his Gatsuga.
And how is the ninja dog Akamaru since birth, so I find it the best thing. What it has over such Sasuke, his eyes showing whether someone else is doing just flashy.
Otherwise, it did not show too much Kiba in Naruto, and yeah so if there is not action, but in Shippuuden it is good or bad.
I am upset that the author leaves no room for the less important characters like him.
Well I can only hope that this will improve and it will not end before there will be.
While I think that Naruto is just an influential future, something like a soap opera ... an endless spectacle, which runs for several years. But I do not want to compare the anime with this soap opera again not by me neukamenujte.
Spy 3 3 271 | add a comment
3 0
Share it with
blackmercury
blackmercury (Russia)
01 May 2011, 18:42:32
1 (1)
Like this comment?
welcome to our Shelf )
You can relate to Naruto in many ways - love it or hate it. my opinion that now it become too lengthy and not interesting. I stopped watching it after the 114 series of the first season. Compared with the one piece that goes for more than 10 years, Naruto really looks like a soap opera.
norfolk_s3d
norfolk_s3d (Russia)
01 May 2011, 19:32:48
0 (0)
Like this comment?
So glad to see more and more different languages here
no photo
maroadam (guest)
01 May 2011, 20:18:02
0 (0)
Like this comment?
Norfolk me too :D

Only registered users can post comments.
Please log in with your username and password or with the help of other services:

You can also create new account by filling out the form.

Author
Shelf Profile Figures Anime Blog Photos Activity Feedback Store
Send PM